Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

58%

20°

-

2

Februari

62%

21°

-

1

Mars

57%

23°

-

2

April

46%

24°

-

6

Maj

45%

24°

-

11

Juni

38%

22°

-

18

Juli

38%

21°

-

22

Augusti

40%

21°

-

21

September

36%

20°

-

18

Oktober

47%

21°

-

10

November

54%

21°

-

4

December

51%

20°

-

2