Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

62%

20°

-

2

Februari

65%

22°

-

2

Mars

60%

24°

-

3

April

51%

25°

-

6

Maj

51%

25°

-

9

Juni

43%

23°

-

12

Juli

42%

22°

-

14

Augusti

46%

22°

-

13

September

40%

21°

-

12

Oktober

52%

21°

-

7

November

60%

21°

-

3

December

58%

20°

-

2