Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

57%

22°

-

2

Februari

63%

24°

-

1

Mars

60%

26°

-

3

April

50%

27°

-

7

Maj

48%

27°

-

10

Juni

40%

26°

-

15

Juli

39%

24°

-

19

Augusti

43%

24°

-

18

September

38%

23°

-

15

Oktober

48%

23°

-

8

November

53%

23°

-

4

December

50%

22°

-

2