Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

57%

25°

-

2

Februari

61%

27°

-

1

Mars

58%

29°

-

1

April

48%

31°

-

3

Maj

43%

30°

-

9

Juni

37%

26°

-

19

Juli

37%

25°

-

20

Augusti

41%

25°

-

20

September

35%

24°

-

20

Oktober

47%

25°

-

10

November

54%

25°

-

3

December

52%

25°

-

1