Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

62%

25°

-

2

Februari

70%

27°

-

1

Mars

71%

30°

-

1

April

68%

32°

-

1

Maj

66%

33°

-

3

Juni

52%

31°

-

14

Juli

46%

28°

-

19

Augusti

51%

28°

-

17

September

48%

28°

-

15

Oktober

59%

28°

-

8

November

67%

27°

-

2

December

56%

25°

-

3