Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

62%

23°

-

2

Februari

71%

25°

-

1

Mars

71%

27°

-

1

April

67%

30°

-

1

Maj

64%

30°

-

4

Juni

52%

28°

-

13

Juli

45%

26°

-

17

Augusti

50%

26°

-

15

September

48%

26°

-

13

Oktober

58%

26°

-

7

November

67%

25°

-

2

December

57%

23°

-

2