Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

67%

22°

-

2

Februari

70%

24°

-

2

Mars

67%

27°

-

2

April

63%

29°

-

4

Maj

60%

29°

-

6

Juni

50%

27°

-

9

Juli

50%

26°

-

8

Augusti

55%

26°

-

8

September

50%

25°

-

9

Oktober

60%

24°

-

5

November

65%

23°

-

3

December

61%

22°

-

2