Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

58%

26°

-

1

Februari

62%

28°

-

1

Mars

59%

31°

-

1

April

49%

32°

-

2

Maj

43%

31°

-

10

Juni

37%

28°

-

19

Juli

38%

26°

-

18

Augusti

41%

26°

-

19

September

36%

25°

-

19

Oktober

47%

26°

-

9

November

54%

26°

-

3

December

53%

26°

-

1