Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

66%

33°

28°

1

Februari

70%

33°

28°

0

Mars

64%

34°

27°

1

April

54%

34°

27°

0

Maj

50%

35°

28°

2

Juni

44%

34°

29°

10

Juli

44%

33°

30°

12

Augusti

47%

33°

30°

11

September

42%

33°

30°

13

Oktober

54%

33°

29°

7

November

65%

33°

29°

2

December

63%

33°

29°

1