Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

30°

-

1

Februari

63%

32°

-

0

Mars

60%

34°

-

1

April

51%

36°

-

1

Maj

45%

35°

-

7

Juni

39%

32°

-

15

Juli

41%

30°

-

17

Augusti

44%

30°

-

17

September

38%

29°

-

16

Oktober

49%

30°

-

8

November

57%

30°

-

2

December

57%

30°

-

0