Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

59%

28°

-

1

Februari

62%

31°

-

0

Mars

60%

33°

-

1

April

50%

35°

-

2

Maj

44%

34°

-

8

Juni

38%

31°

-

16

Juli

40%

29°

-

17

Augusti

43%

29°

-

17

September

37%

28°

-

17

Oktober

48%

29°

-

8

November

55%

29°

-

2

December

55%

28°

-

0