Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

68%

31°

28°

1

Februari

70%

31°

28°

0

Mars

66%

31°

27°

0

April

52%

32°

28°

0

Maj

48%

32°

28°

3

Juni

48%

32°

30°

13

Juli

50%

32°

30°

13

Augusti

52%

32°

30°

13

September

46%

31°

30°

16

Oktober

57%

31°

30°

8

November

68%

31°

29°

2

December

68%

31°

29°

1