Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

63%

23°

-

2

Februari

69%

25°

-

1

Mars

67%

28°

-

1

April

61%

30°

-

3

Maj

55%

30°

-

5

Juni

47%

29°

-

11

Juli

45%

27°

-

14

Augusti

51%

27°

-

13

September

48%

26°

-

10

Oktober

60%

26°

-

6

November

65%

25°

-

2

December

57%

23°

-

2