Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

67%

20°

-

2

Februari

71%

22°

-

2

Mars

67%

25°

-

1

April

62%

27°

-

3

Maj

61%

29°

-

5

Juni

52%

27°

-

8

Juli

51%

25°

-

9

Augusti

55%

25°

-

10

September

51%

24°

-

8

Oktober

62%

23°

-

5

November

70%

22°

-

2

December

61%

21°

-

2