Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

24°

-

2

Februari

67%

26°

-

1

Mars

64%

28°

-

1

April

58%

30°

-

3

Maj

52%

31°

-

6

Juni

44%

29°

-

13

Juli

42%

28°

-

16

Augusti

48%

28°

-

15

September

45%

27°

-

12

Oktober

57%

26°

-

6

November

62%

25°

-

2

December

55%

24°

-

2