Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

23°

-

2

Februari

63%

25°

-

1

Mars

59%

27°

-

1

April

52%

29°

-

2

Maj

46%

30°

-

6

Juni

40%

27°

-

15

Juli

37%

25°

-

20

Augusti

44%

26°

-

16

September

40%

25°

-

12

Oktober

52%

25°

-

7

November

58%

24°

-

2

December

50%

23°

-

2