Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

67%

22°

-

2

Februari

72%

24°

-

1

Mars

70%

26°

-

1

April

64%

28°

-

3

Maj

58%

29°

-

6

Juni

50%

28°

-

10

Juli

47%

26°

-

12

Augusti

53%

26°

-

12

September

50%

25°

-

10

Oktober

62%

24°

-

6

November

68%

23°

-

2

December

60%

22°

-

2