Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

62%

20°

-

1

Februari

71%

22°

-

1

Mars

70%

26°

-

0

April

64%

29°

-

1

Maj

62%

31°

-

1

Juni

57%

31°

-

6

Juli

50%

28°

-

10

Augusti

50%

28°

-

10

September

52%

27°

-

7

Oktober

63%

26°

-

3

November

66%

24°

-

1

December

54%

21°

-

2