Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

64%

20°

-

2

Februari

72%

21°

-

2

Mars

71%

24°

-

1

April

67%

27°

-

1

Maj

65%

30°

-

3

Juni

58%

30°

-

9

Juli

50%

27°

-

14

Augusti

50%

26°

-

14

September

52%

26°

-

12

Oktober

63%

25°

-

5

November

67%

23°

-

2

December

55%

20°

-

3