Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

63%

19°

-

2

Februari

71%

21°

-

1

Mars

71%

24°

-

1

April

65%

27°

-

1

Maj

63%

29°

-

2

Juni

57%

29°

-

9

Juli

50%

27°

-

16

Augusti

50%

26°

-

16

September

53%

25°

-

12

Oktober

63%

24°

-

5

November

67%

22°

-

1

December

55%

19°

-

3