Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

63%

30°

-

1

Februari

70%

31°

-

1

Mars

64%

32°

-

0

April

55%

34°

-

0

Maj

46%

34°

-

2

Juni

38%

32°

-

11

Juli

34%

31°

-

17

Augusti

39%

31°

-

15

September

35%

30°

-

15

Oktober

48%

30°

-

7

November

61%

31°

-

1

December

56%

30°

-

1