Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

65%

17°

-

2

Februari

72%

19°

-

1

Mars

68%

22°

-

1

April

65%

26°

-

1

Maj

64%

29°

-

2

Juni

61%

31°

-

5

Juli

53%

28°

-

12

Augusti

53%

28°

-

12

September

55%

26°

-

9

Oktober

67%

24°

-

4

November

70%

21°

-

1

December

62%

18°

-

2