Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

29°

-

0

Februari

61%

31°

-

0

Mars

56%

32°

-

0

April

42%

33°

-

3

Maj

42%

33°

-

8

Juni

36%

31°

-

18

Juli

43%

30°

-

18

Augusti

42%

31°

-

17

September

35%

30°

-

18

Oktober

43%

29°

-

9

November

54%

29°

-

2

December

54%

29°

-

0