Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

63%

34°

28°

1

Februari

59%

34°

28°

0

Mars

55%

35°

28°

1

April

47%

35°

29°

5

Maj

50%

35°

30°

12

Juni

46%

34°

30°

18

Juli

46%

34°

30°

17

Augusti

48%

34°

30°

17

September

43%

33°

30°

18

Oktober

47%

33°

29°

15

November

55%

34°

29°

4

December

57%

33°

29°

1