Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

59%

23°

-

2

Februari

60%

25°

-

2

Mars

60%

27°

-

2

April

49%

28°

-

5

Maj

44%

27°

-

10

Juni

38%

26°

-

17

Juli

46%

25°

-

15

Augusti

48%

26°

-

13

September

40%

25°

-

19

Oktober

40%

24°

-

12

November

52%

24°

-

5

December

56%

23°

-

3