Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

53%

29°

24°

5

Februari

61%

30°

25°

3

Mars

57%

32°

26°

3

April

54%

35°

27°

2

Maj

52%

35°

28°

5

Juni

45%

34°

29°

12

Juli

48%

34°

29°

17

Augusti

54%

34°

29°

16

September

44%

33°

29°

16

Oktober

50%

32°

28°

11

November

54%

31°

27°

6

December

49%

29°

25°

5