Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

30°

-

3

Februari

62%

31°

-

2

Mars

59%

34°

-

1

April

58%

36°

-

2

Maj

57%

36°

-

5

Juni

50%

35°

-

10

Juli

52%

34°

-

12

Augusti

58%

34°

-

12

September

49%

33°

-

13

Oktober

53%

32°

-

8

November

56%

30°

-

4

December

50%

30°

-

3