Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

53%

29°

24°

6

Februari

61%

30°

25°

4

Mars

56%

32°

26°

3

April

53%

35°

27°

2

Maj

51%

35°

29°

5

Juni

44%

34°

29°

12

Juli

48%

33°

29°

16

Augusti

53%

34°

29°

15

September

44%

33°

29°

16

Oktober

50%

32°

28°

12

November

54%

30°

27°

7

December

49%

29°

25°

6