Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

55%

29°

-

5

Februari

62%

31°

-

3

Mars

59%

33°

-

3

April

56%

36°

-

3

Maj

54%

36°

-

6

Juni

45%

35°

-

14

Juli

49%

34°

-

17

Augusti

54%

34°

-

17

September

44%

33°

-

17

Oktober

50%

32°

-

12

November

55%

30°

-

7

December

50%

29°

-

6