Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

28°

24°

7

Februari

60%

30°

25°

5

Mars

55%

31°

26°

3

April

51%

34°

27°

2

Maj

50%

34°

29°

5

Juni

43%

34°

29°

12

Juli

47%

33°

29°

15

Augusti

52%

33°

29°

14

September

42%

32°

29°

16

Oktober

49%

31°

28°

13

November

54%

29°

27°

8

December

49%

28°

25°

7