Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

77%

18°

15°

6

Februari

76%

18°

15°

5

Mars

73%

18°

15°

5

April

74%

20°

16°

4

Maj

63%

22°

17°

2

Juni

61%

24°

18°

1

Juli

72%

27°

19°

1

Augusti

73%

27°

20°

1

September

70%

27°

20°

1

Oktober

72%

24°

19°

1

November

75%

22°

17°

4

December

76%

19°

16°

5