Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

67%

22°

-

2

Februari

71%

24°

-

1

Mars

68%

27°

-

1

April

66%

29°

-

2

Maj

66%

31°

-

3

Juni

55%

29°

-

9

Juli

53%

27°

-

11

Augusti

56%

28°

-

12

September

52%

26°

-

10

Oktober

64%

26°

-

5

November

70%

25°

-

2

December

62%

22°

-

2