Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

28°

27°

18

Februari

52%

28°

28°

18

Mars

53%

28°

28°

18

April

51%

27°

27°

17

Maj

56%

25°

26°

14

Juni

54%

23°

25°

13

Juli

53%

22°

24°

15

Augusti

52%

22°

23°

16

September

52%

23°

23°

12

Oktober

54%

24°

24°

14

November

55%

26°

25°

12

December

49%

27°

26°

17