Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

55%

28°

-

17

Februari

54%

28°

-

18

Mars

54%

28°

-

18

April

53%

27°

-

17

Maj

58%

25°

-

14

Juni

57%

24°

-

13

Juli

57%

23°

-

15

Augusti

55%

23°

-

16

September

54%

23°

-

12

Oktober

56%

25°

-

13

November

56%

26°

-

12

December

50%

28°

-

16