Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

53%

28°

-

17

Februari

52%

28°

-

18

Mars

52%

28°

-

18

April

50%

27°

-

17

Maj

54%

25°

-

14

Juni

52%

23°

-

13

Juli

51%

22°

-

15

Augusti

50%

22°

-

16

September

51%

23°

-

12

Oktober

54%

24°

-

13

November

54%

26°

-

12

December

49%

27°

-

16