Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

58%

29°

27°

17

Februari

57%

29°

28°

17

Mars

57%

29°

28°

17

April

57%

28°

27°

16

Maj

61%

27°

26°

14

Juni

60%

25°

25°

13

Juli

60%

24°

24°

15

Augusti

59%

24°

23°

15

September

57%

25°

23°

12

Oktober

59%

26°

24°

13

November

60%

28°

25°

12

December

55%

29°

26°

16