Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

29°

27°

17

Februari

55%

29°

28°

17

Mars

55%

29°

28°

17

April

54%

28°

27°

16

Maj

57%

26°

26°

14

Juni

56%

25°

25°

13

Juli

55%

24°

24°

15

Augusti

54%

24°

23°

15

September

54%

24°

23°

12

Oktober

56%

25°

24°

13

November

57%

27°

25°

12

December

54%

28°

26°

16