Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

59%

29°

27°

17

Februari

58%

29°

28°

17

Mars

58%

29°

28°

18

April

57%

28°

27°

17

Maj

63%

26°

26°

14

Juni

62%

25°

25°

13

Juli

62%

24°

24°

15

Augusti

60%

24°

23°

15

September

58%

25°

23°

12

Oktober

60%

26°

24°

13

November

60%

28°

25°

12

December

53%

28°

26°

16