Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

65%

-16°

-

3

Februari

72%

-12°

-

3

Mars

72%

-2°

-

3

April

64%

-

5

Maj

64%

16°

-

8

Juni

59%

21°

-

13

Juli

54%

22°

-

16

Augusti

59%

21°

-

16

September

66%

15°

-

9

Oktober

68%

-

6

November

65%

-5°

-

4

December

62%

-14°

-

4