Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

-17°

-

4

Februari

68%

-13°

-

3

Mars

68%

-1°

-

3

April

62%

-

6

Maj

62%

18°

-

8

Juni

58%

23°

-

12

Juli

54%

24°

-

15

Augusti

57%

22°

-

15

September

63%

16°

-

9

Oktober

64%

-

6

November

60%

-4°

-

5

December

56%

-14°

-

5