Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

64%

-15°

-

4

Februari

69%

-11°

-

3

Mars

69%

-1°

-

4

April

61%

-

7

Maj

61%

16°

-

9

Juni

58%

21°

-

13

Juli

53%

21°

-

17

Augusti

57%

20°

-

16

September

63%

15°

-

9

Oktober

65%

-

7

November

62%

-5°

-

5

December

59%

-13°

-

4