Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

69%

-16°

-

3

Februari

74%

-11°

-

2

Mars

73%

-

3

April

66%

10°

-

5

Maj

65%

19°

-

7

Juni

62%

24°

-

11

Juli

59%

25°

-

15

Augusti

62%

23°

-

13

September

69%

17°

-

8

Oktober

72%

-

6

November

70%

-5°

-

4

December

67%

-13°

-

4