Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

71%

-14°

-

3

Februari

75%

-11°

-

3

Mars

74%

-

3

April

66%

10°

-

4

Maj

66%

19°

-

7

Juni

62%

24°

-

10

Juli

59%

25°

-

14

Augusti

62%

24°

-

13

September

70%

17°

-

7

Oktober

73%

-

5

November

71%

-4°

-

4

December

69%

-13°

-

4