Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

62%

-16°

-

3

Februari

72%

-12°

-

3

Mars

71%

-2°

-

3

April

63%

-

5

Maj

62%

18°

-

7

Juni

60%

24°

-

11

Juli

55%

26°

-

15

Augusti

59%

23°

-

13

September

62%

17°

-

9

Oktober

68%

-

5

November

62%

-5°

-

4

December

58%

-14°

-

5