Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

82%

31°

-

0

Februari

88%

33°

-

1

Mars

81%

34°

-

1

April

73%

36°

-

2

Maj

50%

33°

-

16

Juni

33%

30°

-

28

Juli

32%

29°

-

31

Augusti

32%

29°

-

30

September

40%

30°

-

23

Oktober

53%

31°

-

13

November

66%

31°

-

4

December

79%

31°

-

1