Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

31%

-

10

Februari

37%

-

10

Mars

40%

-

11

April

45%

14°

-

13

Maj

49%

19°

-

14

Juni

55%

23°

-

12

Juli

65%

26°

-

9

Augusti

67%

26°

-

8

September

61%

22°

-

7

Oktober

54%

16°

-

8

November

39%

-

10

December

30%

-

11