Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

33%

-

12

Februari

39%

-

12

Mars

43%

10°

-

12

April

49%

15°

-

12

Maj

54%

20°

-

12

Juni

62%

24°

-

10

Juli

70%

27°

-

7

Augusti

71%

27°

-

7

September

64%

24°

-

7

Oktober

53%

17°

-

9

November

40%

11°

-

11

December

31%

-

13