Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

29%

-

12

Februari

36%

-

12

Mars

41%

10°

-

12

April

47%

15°

-

12

Maj

52%

20°

-

12

Juni

59%

24°

-

10

Juli

68%

27°

-

7

Augusti

69%

27°

-

7

September

62%

24°

-

7

Oktober

51%

17°

-

9

November

38%

11°

-

11

December

27%

-

13