Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

31%

-

12

Februari

35%

-

12

Mars

39%

-

13

April

42%

12°

-

14

Maj

47%

17°

-

14

Juni

53%

21°

-

11

Juli

64%

24°

-

8

Augusti

65%

24°

-

8

September

60%

20°

-

8

Oktober

50%

14°

-

9

November

38%

-

12

December

29%

-

13