Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-

9

Februari

42%

-

9

Mars

44%

-

10

April

48%

13°

-

11

Maj

52%

18°

-

13

Juni

58%

22°

-

10

Juli

68%

25°

-

8

Augusti

70%

24°

-

7

September

66%

21°

-

6

Oktober

56%

15°

-

7

November

43%

-

9

December

35%

-

10